5 Tips die het succes van een reïntegratie vergroten

Leestijd: 6 minuten

5 Tips om succes bij reïntegratie te vergroten

Reïntegreren in het arbeidsproces kan best lastig zijn. Zeven op de tien mensen zien hier tegenop. Zeker als je al langer uit het arbeidsproces bent. Deze 5 tips helpen je om succesvol te reïntegreren.

Deze 5 tips helpen om het succes op een succesvolle reïntegratie te vergroten:

  • Maak voor je reïntegratie duidelijke afspraken
  • Wees duidelijk en geef tijdens je reïntegratie je grenzen aan
  • Plan tussentijdse evaluaties tijdens je reïntegratie
  • Vraag om een vaste begeleider tijdens het reïntegratieproces
  • Geef aan wat niet gaat en kijk samen naar mogelijkheden

Maak voor je reïntegratie duidelijke afspraken

Het is belangrijk om samen met je werkgever een plan op te stellen voordat je start met je reïntegratie. Hierin kun je samen de afspraken vastleggen die worden gemaakt. Denk hierbij aan de opbouw van uren, aantal dagen/ dagdelen waarmee je start en de werkzaamheden die je gaat verrichten. Leg evaluatiegesprekken ook vast. Ook de verwachtingen van beide kanten kunnen in een plan worden beschreven.
Dit klinkt best formeel, maar het is wel van belang. Door vooraf samen goed na te denken over de invulling van het reïntegratieproces, voorkom je gedurende het proces misvattingen. Ook geven de afspraken je houvast op het moment dat de reïntegratie niet verloopt zoals je had gedacht of gehoopt.

Wees duidelijk en geef tijdens je reïntegratie je grenzen aan

Tijdens je reïntegratie kun je je bezwaard voelen om jouw grenzen aan te geven. Dat komt veelal voort uit opvattingen als; ik ben immers toch fit verklaard door de bedrijfsarts, ik ben toch weer in staat mijn werk uit te voeren.

Deze gedachten zijn niet vreemd maar niet helemaal op zijn plaats. Ja, je kan weer starten aan het arbeidsproces maar wel met een geleidelijke opbouw. Te snel en te veel willen, werkt alleen maar averechts. De kans op een terugval neemt bij het negeren van lichamelijke of geestelijke klachten alleen maar toe. Daarom is het belangrijk om tijdens jouw reïntegratieproces duidelijk aan te geven hoe je je voelt. Praat hierover met je leidinggevende of reïntegratiebegeleider. Maak kenbaar wat je voelt als het even tegenzit. Zij kunnen immers niet voelen hoe het met je gaat. Door het duidelijk aangeven van grenzen, kan het reïntegratieproces zo nodig worden bijgestuurd. Zo voorkom je overbelasting en uiteindelijk terugval of uitval.

Plan tussentijdse evaluaties tijdens je reïntegratie

Het terugkoppelen van je voortgang en hoe jij je voelt is zoals gezegd van belang voor een succesvolle reïntegratie. De juiste frequentie van evaluatiegesprekken speelt hierbij een belangrijke rol. Een evaluatiegesprek hoeft niet altijd lang te duren, een korte update kan ook voldoende inzicht geven. Belangrijker is het om de frequentie, zeker bij de start van de reïntegratie, hoog te houden. Zo zou je tijdens de eerste week dagelijks een kort update kunnen geven. Leg daarbij uit wat goed ging en wat minder goed is gegaan, hoe je je voelt na het werk en vertel andere zaken die van belang kunnen zijn. Deze informatie kan jouw begeleider helpen de reïntegratie verder op jouw behoefte af te stemmen. Na de beginperiode kan de frequentie worden afgebouwd, maar een tussenevaluatie na ophoging van uren of uitbreiding van werkzaamheden en verantwoording is zeker van belang om het proces goed te laten verlopen. Tussentijds kun jezelf de verantwoording nemen om tegenslagen aan je begeleider terug te koppelen.

Vraag om een vaste begeleider tijdens het reïntegratieproces

Omdat de begeleiding van cruciaal belang is voor een succesvolle reïntegratie is een vaste begeleider van belang tijdens jouw reïntegratieproces. Wat wellicht nog belangrijker is, is dat jij je vertrouwd voelt bij jouw begeleider. Er moet geen blokkade zijn om zaken te bespreken die jouw mogelijk in de weg staan tijdens jouw reïntegratie. Je begeleider moet iemand zijn die jouw proces kent en waarbij jij terecht kunt. Een begeleider hoeft niet altijd jouw leidinggevende te zijn. Een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf of een medewerker van het HR-team kan ook optreden als begeleider. In sommige gevallen kan er ook een externe begeleider aan jou gekoppeld worden. Een externe begeleider kan er in sommige gevallen voor zorgen dat je meer open durft te zijn.

Geef aan wat niet gaat in de reïntegratie en kijk samen naar andere mogelijkheden

Tijdens je reïntegratie kan het ook voorkomen dat je voelt dat het niet meer lukt om je oude functie uit te voeren. Wees eerlijk naar jezelf en praat hierover. Doorgaan zal jou en jouw reïntegratieproces niet helpen. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor jij merkt dat je niet meer terug kunt keren in je oude functie.
Door dit eerlijk met jouw begeleider te bespreken kunnen jullie samen naar alternatieven kijken. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Wellicht is er binnen het bedrijf een andere functie die jou beter past. Ook kan er samen worden gekeken naar wat jij wel graag wil. Wellicht is er een mogelijkheid tot omscholing waardoor je een nieuwe uitdaging aan kunt gaan. Als er binnen het bedrijf geen andere functie is, kun je samen ook uitzoeken welke mogelijkheden er buiten jouw werkgever zijn. Door eerlijk naar jouw wensen te kijken, kan het zijn dat jij een nieuwe uitdaging vindt die beter bij jou past.

Reïntegreren is niet altijd makkelijk

Niet elke reïntegratie verloopt even soepel. Dat kan komen omdat jij er nog niet helemaal aan toe bent om te reïntegreren of omdat de werkomgeving een storende factor is. Misschien is er niet voldoende begeleiding of onbegrip vanuit collega’s. Ook spelen overdenkingen vanuit jou over de reïntegratie een rol.

Veel voorkomende vragen bij reïntegratie:
· Hoe zullen mijn collega’s over mij denken?
· Zijn de omstandigheden nog hetzelfde?
· Ben ik nog instaat mijn functie te vervullen?
· Welke mogelijkheden heb ik als het niet lukt?

Als tip wil ik je meegeven om voor de start van de reïntegratie zoveel mogelijk van bovenstaande vragen weg te nemen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door ze te bespreken met jouw reïntegratiebegeleider. Maar ook door voor de reïntegratie weer een keer op je werk langs te gaan. Drink een kopje koffie met je collega’s, proef de sfeer. Op die manier verklein je de stap richting reïntegreren.

Reïntegratietraject bij Paardencoaching-Achterhoek

paardencoaching achterhoek

In mijn praktijk begeleid ik mensen voorafgaand aan het reïntegratieproces.

Tijdens de coaching sessies gaan we op zoek naar wat de oorzaak voor jouw uitval is geweest en hoe je weerbaarder kunt worden op die thema’s.
Het traject ziet er voor iedereen anders uit. Ik werk met een op maat gemaakt traject dat op jouw hulpvraag is toegespitst. Zo kunnen we effectief werken aan wat jij nodig hebt.
Tijdens de sessies maken ik gebruik van paardencoaching. Paarden reageren op jou zoals ze dat ook op andere kuddegenoten doen. Door goed te observeren hoe het paard op jouw aanwezigheid reageert, krijg jij een spiegel voorgehouden. Het paard laat zien welke energie hij van jou opvangt en wat jij (on) bewust uitstraalt. Een paard is eerlijk en onbevooroordeeld, zo krijg jij een objectieve kijk op jouw (on) bewuste gedragingen. Dat helpt jou, om vanuit het opgedane en met een frisse blik op jouw gedrag, veranderingen door te voeren. Op die manier kun je na een traject sterker en weerbaarder reïntegreren.

Tot slot Ik heb een kort filmpje gemaakt waarin ik je een rondleiding geef door de praktijk en de paardencoach ruimtes. Meer inspiratie vind je ook op mijn Instagramaccount , Facebookaccount of LinkedIn. Als coach werk ik samen met Remy4You coaching waar ik reïntegratie trajecten voor het UWV verzorg.

Niels van Heusden Burn out coach
Mijn naam is Niels van Heusden, als gecertificeerd coach en gecertificeerd paardencoach help ik talloze cliënten in hun reïntegratieproces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *